Powrót
Adam Gawęda - Senator RP

 

Adam Gawęda
Senator RP

Zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, członek Komisji Środowiska, Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Poseł na Sejm RP VI kadencji. W latach 2014-2015 radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Podejmował działania na rzecz zadań infrastrukturalnych i gospodarczych dla tworzonego programu dla Śląska. Organizator licznych konferencji i debat, autor publikacji naukowych obejmujących problematykę górniczą i surowcowo-energetyczną oraz rozwój Województwa Śląskiego w symbiozie z górnictwem. Skutecznie występował z inicjatywami modernizacji i remontów dróg wojewódzkich i regionalnych.
Współpracuje z wieloma organizacjami charytatywnymi na rzecz potrzebujących. Wielokrotnie interweniował w różnych instytucjach, placówkach i szpitalach, zawsze w obronie najsłabszych.