Powrót
Barbara Koszułap - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 

Dyrektor Finansowy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie w 1997 roku ukończyła Wydział Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, a  w 2000 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii ochrony środowiska.

Specjalizuje się w zagadnieniach finansowania i realizacji inwestycji ochrony środowiska, niskoemisyjnej oraz zasobooszczędnej gospodarki, ochrony klimatu oraz praktycznego wdrażania założeń ekonomii cyrkularnej.

W tym zakresie w latach 1997-2006 oraz 2013-2014 pracowała w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na różnych stanowiskach związanych z programowaniem i udzielaniem pomocy finansowej ze środków krajowych i zagranicznych, a także pełniła funkcję zastępcy prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiadając za sektor energii i wspierania przedsiębiorstw. W latach 2006 – 2009 kierowała w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie zespołem zajmujący się finansowym rozliczaniem i monitoringiem postępów w realizacji  Projektu „Zaopatrzenie w Wodę i Oczyszczanie Ścieków w Warszawie”. W latach 2009 – 2012 prowadziła działalność usługową w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów ochrony środowiska.

Od 2015 roku zastępca dyrektora Biura Relacji Międzynarodowych Grupy LOTOS SA, gdzie odpowiada za zagadnienia zgodne ze wskazaną na wstępie specjalizacją.