Powrót
dr Przemysław Zaleski - Prezes Zarządu, InfoEngine S.A.

 

Prezes Zarządu, InfoEngine S.A.

od 1999 r. związany zawodowo z sektorem energetycznym, najpierw jako doradca w firmach konsultingowych, następnie w latach 2001-2007 menadżer na stanowiskach operacyjnych w Zakładzie Wykonawstwa Siecie Elektroenergetycznych SA, EconTrade SA i EnergiaPro SA, Grupa Tauron. Następnie w latach 2008-20013 Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych i Finansowych w Enea Operator, następnie 20013-2015 Prezes Zarządu Enea Trading Grupa Enea, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej. Prowadzi blog poświęcony bezpieczeństwu energetycznemu na portalu energetyka.defence24.pl, autor licznych publikacji poświęconych tej tematyce. Bierze aktywny udział w pracach wielu organizacji branżowych. Członek Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, wiceprzewodniczący zespołu ds. rynków hurtowych Towarzystwa Obrotu Energią, ekspert w międzynarodowym stowarzyszeniu branżowym Eurelectric - Energy Policy & Generation Committee z siedzibą w Brukseli. W 2010 wiceprzewodniczący Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji oraz Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. W 2011 ekspert przy komisji realizującej Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w obszarze energetyki.