Powrót
Maciej Bando - Urząd Regulacji Energetyki

 


Prezes Urzędu Regulacji Energetyki


Maciej Bando jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych biznesu i zarządzania. Ukończył także kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i finansów. Przez wiele lat w różnych podmiotach pełnił funkcję dyrektora finansowego lub członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i inwestycje. Ostatnio, w latach 2002-2009 związany z Polską Grupą Energetyczną, gdzie pełnił między innymi funkcję wiceprezesa Zarządu Elektrowni Szczytowo-Pompowych (obecnie PGE Energia Odnawialna) oraz dyrektora Biura Inwestycji w PGE Dystrybucja Warszawa Teren. Autor analiz i raportów z zakresu energetyki. Jako ekspert współpracował między innymi z grupą CASE.

Od stycznia 2012 do maja 2014 pełnił funkcję Wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W czerwcu 2014 roku został wybrany na stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.