Powrót
Marian Babiuch - b. Prezes EC "Zielona Góra" S.A., b. Prezes PTEZ

 


b. Prezes Zarządu, Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A., b. Prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych


Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, mgr inż. elektryk.

W Elektrociepłowni Zielona Góra (ECZG) pracuje od 1977r. na różnych stanowiskach, poczynając od Dyżurnego Inżyniera Ruchu, Kierownika Działu Nawęglania, a następnie 1991-92 dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego Elektrociepłownia Zielona Góra, po przekształceniu w spółkę akcyjną od 1993r. Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Prezes Zarządu Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki, Wiceprezes Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Sekretarz Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

Doradca Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki.

Jako Prezes ECZG doprowadził do realizacji, po 10 latach przygotowań, największej w regionie lubuskim inwestycji energetycznej bloku gazowo-parowego (198 MWe i 135 MWt) pracującego w oparciu o krajowe złoża gazu.
Menedżer roku 2004, laureat nagrody Gwiazda Energetyki 2008.